DVD-illustrationer
från CD & DVD:n Souvenirer från Västsverige

© ALTFIOL i VÄST