CD&DVD:n Souvenirer från Västsverige (AIVCD002)+(AIVDVD002) är liksom CD:n Souvenirer från Göteborg ett klingande resultat av projektet Altfiol i Väst.

"Bortglömt västsvenskt. "En cd till i projektet Altfiol i Väst, läs altfiolisten Bengt Andersson, som hittat fler bortglömda verk av västsvenska tonsättare."
"Skivans bästa inslag: Eroks strålande, intensiva framförande av Gösta Nystroems stråkkvartett. Genom det framstår den som ett av Nystroems främsta verk alla kategorier. Bra texthäfte och en dvd med glimtar ur rep-arbetet och några av verken "synliggjorda", berikar denna just utkomna cd.”
P-G Bergfors i GP 060518

"Produktionen Souvenirer från Västsverige rymmer såväl en generös cd som en tjugo minuter lång dvd med dokument från inspelningarna. Stråkkvartetten EROK, stråkar från Göteborgsoperan, Ulrike Heider vid orgeln i Släps kyrka samt altviolinisterna Bengt Ersson och Bengt Andersson spelar i huvudsak aldrig tidigare inspelade verk från den svenska västkusten, och gör det med samma entusiasm och konstnärliga glöd som i den föregående Souvenirer från Göteborg.
En mycket initierad och välskriven kommentar berättar om de inspelade verken av Elfrida Andrée, Knut Håkanson (vars förmodligen ofullbordade tvåsatsiga kvartett visar sig vara ett gediget mästerverk), Birger Anrep-Nordin (mycket sympatisk bröllopsmusik för viola och orgel), Lille Bror Söderlundh (två mycket sympatiska stråkminiatyrer) och Gösta Nystroem (vars härliga stråkkvartett tidigare har funnits på lp).
Verken är skrivna mellan 1877 och 1956. Skivan är i alla avseenden ett värdefullt och välbehövligt tillskott till vår kunskap om västsvensk musik."
Stig Jacobsson BTJ-häftet nr 15 2006

* * * * Souvenirer från Västsverige
Bengt Andersson och andra entusiaster
"Här finns nu Elfrida Andrées Andante, Knut Håkansons förnämliga första stråkkvartett, Birger Anrep-Nordins Bröllopsmusik, Gösta Nystroems första stråkkvartett, och några småstycken av Lillebror Söderlundh" "en lysande skiva rent musikaliskt."
SJ Hifi & Musik nr 9 2006-09-07

"Hade vi känt till Håkansons stycke borde vi vetat att uppskatta dess kärvhet och närhet till Bruckner och Reger/Honegger.
Liksom Nystroems lentopräglade melankoli ger den prov på en säregen västkustrealism. Här i hans hemstad borde vi ta Håkansons stycke till hjärtat som bevis för att han var långt mer än bara barrskogs- och folkmusiksromantiker. Det är smått otroligt att en så fullmoget tät musik klingade här i hans Skogstempel för 90 år sen."
Rolf Haglund, Borås Tidning 070314

Souvenirs from West Sweden
"More atmospheric music from Sweden on the Altfiol i Väst label, these works have all recently been recorded in pleasant church acoustics, and are sensitively and expressively performed by some of Sweden’s top string players."
Dominy Clements in MusicWeb International, 7 April 2007

-----------

Elfrida Andrée (1841-1929) utsågs 1867 till organist i Göteborgs domkyrka och stannade på den posten fram till sin död.
Hon var landets första kvinnliga organist och hon möttes som sådan av misstro från det väst-svenska prästerskapet. Efter den liberale domprosten Peter Wieselgrens frånfälle fick hon svårigheter att bedriva musikalisk verksamhet i sin kyrka och tvingades ofta flytta sina konserter till Christinae kyrka. "Jag undrar om det är någon annan organist som kommit att stå under ett så schartauanskt (!) regemente som jag!" skrev hon i ett brev 1916.
E A:s kompositioner har uppmärksammats alltmer under senare decennier.
Andante quasi recitativo för stråkorkester omnämns första gången 1877 då verket uppfördes vid en konsert.
Stråkar från GöteborgsOperan
Ledare: David Bergström
violin

Knut Håkanson (1887-1929) föddes i Kinna söder om Borås. Fadern avled tidigt och mor och son flyttade då till Stockholm. Där studerade K H piano, komposition samt kontrapunkt och kombinerade detta med studier i språk och filosofi vid Uppsala universitet. Han var en hängiven stråkkvartettspelare och skötte då violastämman.
K H flyttade 1916 tillbaka till födelsetrakten och bosatte sig i Rydboholm. Han blev dirigent för Borås Orkesterförening och var med om grundandet av Borås Musikinstitut. De sista åren av sitt liv bodde han i Göteborg där han på kort tid etablerade sig som en betydande musikskribent. K H avled vid 42 års ålder på grund av den njursjukdom som också ledde till faderns död.
Stråkkvartett nr 1 i a-moll hör till en stilperiod där bara K H:s vokalmusik är känd.

Stråkkvartetten EROK

Birger Anrep-Nordin (1888-1946) föddes i Skara. Han var efter en kortare anställning i Kalmar från 1924 verksam i Göteborg som musiklärare, organist och recensent fram till sin död. B A-N var också musik-forskare och författare till bl a en doktorsavhandling om Josef Martin Kraus.
Bröllopsmusik i en landskyrka om sommaren
är signerad "Pataholm, Fruntimmersveckan 1940". Satserna har delvis karaktär av programmusik och heter Bröllopsparet tågar in - Dialog inför altaret - Lyckönskan och Brudföljets uttåg. Verket är typiskt för komponisten med sin blandning av folkmusik och stildrag från 1600- och 1700-talsmusik.

Bengt Ersson viola Ulrike Heider orgel

Lille Bror Söderlundh (1912-1957) föddes i Kristinehamn och bodde i sin ungdom i Charlottenberg. Han fick tidigt kontakt med Folkliga Musikskolan på Ingesund utanför Arvika och studerade vid den tiden bland annat violin- och violaspel. Trots sin tidiga död hann L B S bli rikskänd för sin sång till luta av egna och andras kompositioner. Men hans mer seriösa verk togs inte på allvar. L B S:s verksamhet var mest förlagd till Stockholm och Dalarna. Han får ändå plats på denna cd med västsvensk musik, dels på grund av förlagets intresse för violamusik och dels som ett exempel på hur folkliga influenser kan utvecklas i konstmusik. Båda verken understryker Lille Bror Söderlundhs uttalande i en tidningsintervju att folkmusik finns med i allt han komponerade.
Nattvisa till Lindelin för stråkar och Siciliana seria för viola samt stråkar är komponerade 1946.

Bengt Andersson viola
Stråkar från GöteborgsOperan
Ledare: David Bergström violin

Gösta Nystroem (1890-1966) föddes i Dalarna. Efter studier vid Musikhögskolan i Stockholm fortsatte han att studera komposition och måleri i Köpenhamn och från 1919 i Paris.
G N återvände från Frankrike till Sverige 1932 och bosatte sig så småningom på Särö, under en period också i Marstrand. Han var länge verksam som musikkritiker i Göteborgs Handels & Sjöfartstidning och under några år var han också intendent vid Göteborgs konstförening.
Stråkkvartett (1956) har tre satser, alla med ett starkt expressivt uttryck.
I ett brev till G N skriver Hilding Rosenberg: "Just denna form som du egentligen alltför länge dröjt att producera dig i, har tvingat fram något nytt hos dig som jag tycker mycket om. Du liksom omformar livets intryck och ditt jag på ett friskare förhållande, nej, mera direkt förhållande till ditt material."
Stråkkvartetten EROK

Stråkkvartetten EROK bildades hösten 2002 och har följande medlemmar:
David Bergström, sedan hösten 2001 förste konsertmästare vid GöteborgsOperan. Uppvuxen i en musikerfamilj, började han spela violin vid fem års ålder. David studerade från 1993 vid Musikhögskolan i Göteborg för Per Enoksson och professor Milan Vitek.
Mattias Johansson, sedan 2002 alternerande stämledare på violin vid GöteborgsOperan. Han studerade från 1993 vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm för professor Leo Berlin. 1998-2000 studerade Mattias vid Indiana University, School of Music, USA. Han tog Performer Diploma in violin för Professor Franco Gulli.
Bengt Ersson, sedan 1996 soloaltfiolist vid GöteborgsOperan. Han tog en violinpedagogisk examen på Ingesund efter studier för Torsten Fåhraeus. Professor Tor Mann gav samtidigt inspirerade undervisning i orkesterspel och kammarmusik. Bengt blev därefter anställd som stämledare på viola i Helsingborgs symfoniorkester och han fortsatte med studier i violin/viola i Köpenhamn för professor Mogens Heymann.
Lars-Erik Persson, sedan 2002 stämledare vid GöteborgsOperan. Vid åtta års ålder började han spela cello för sin far och antogs 1993 till musiker-utbildningen vid Musikhögskolan i Göteborg med Lars-Inge Bjärlestam och Mats Rondin som lärare.

Övriga medverkande på Souvenirer från Västsverige:
Ulrike Heider är född i Erlangen (Tyskland) och studerade orgel (Bert Matter och Hans van Nieuw-koop), kyrkomusik, kör- och orkesterledning och ensemblesång/tidig musik på musikhögskolor i Arnhem, Zwolle och Tilburg i Neerländerna. Hon avslutade sin orgel/diplomutbildning 1989 och för närvarande är Ulrike organist i Hagaförsamlingen i Göteborg och hon är konstnärlig ledare för Schola Gothia, en professionell kvinnlig ensemble som specialiserar sig på gregorianik och tidig polyfoni.
Bengt Andersson har studerat violin och viola vid dåvarande Folkliga Musikskolan Ingesund och för Endre Wolf på Edsbergs Slott/Sveriges Radio. Han har också studerat viola i Rom för Renzo Sabatini och avlagt diplomexamen i viola vid Musikkonservatoriet i Neapel efter studier för Giovanni Leone. Under några år på 60-talet var Bengt alternerande stämledare och 1976-81 förste stämledare i Göteborgs Symfoniker. Från 1986 till 1999 var han anställd i GöteborgsOperans orkester.
Urban Svensson är alternerande konsertmästare i Svenska Kammarorkestern, Örebro.
Viveka Rydén Mårtensson är violinist vid GöteborgsOperan och medlem i Klarakvartetten.
Johanna Fridolfsson är alternerande stämledare på viola vid GöteborgsOperan och medlem i Klara-kvartetten.
David Bukovinsky är stämledare på cello vid GöteborgsOperan.
Mats Larsson är alternerande stämledare på kontrabas vid GöteborgsOperan.

Inspelning/mastering, DVD-filmning och producent: klicka på bilden till höger längst upp på sidan.
Utdrag ur musiken kan avlyssnas under Musikillustrationer.
Utdrag ur DVD:n kan ses på DVD-illustrationer

CD-köp i affärer eller online/via e-mail se Beställningar / Orders.

Till Entrésidan