AiV:s produktion 1999-2011, se knapp [Övrig AiV-produktion]
Hosting sponsored by Axeleration.

Solveig Wikman, Mats Persson och Dieter Schöning i februari 2018
Presentation av CDn "Inspiration finnes deri" i Lutherska Missionskyrkan

Klarakvartetten och Bengt Andersson i april 2017
Inspelning av "Inspiration finnes deri" i Jonsereds kyrka

  CDutgivningar


Inspiration finnes deri
Elfrida Andrée och Knut Håkanson


Oss tonsättare emellan
Brevväxling 1913-1929 mellan
Knut Håkanson och Josef Eriksson

  Notutgivningar

  Använd knapp
[Övrig AIV-produktion]

  Bokutgivningar


Oss tonsättare emellan
Brevväxling 1913-1929 mellan
Knut Håkanson och Josef Eriksson


Tonsättare Knut Håkanson som musikrecensent i Göteborg
Kulturvärnare med närhet och humor

  Booklets with Tracklists

AIVCD001 – Souvenirer från Göteborg

AIVCD002 – Souvenirer från Västsverige

AIVCD003 – Souvenirs from Concerts in 1974

AIVCD004 – Manoug Parikian in Sweden

AIVCD005 – Strandhugg i västsvenskt musikliv

AIVCD006 – En gång i bredd med mig

AIVCD007 – Oss tonsättare emellan

AIVCD008 – "Inspiration finnes däri"

ALTFIOL I VÄST (AiV)

tel: +46 31 65 44 30

bengt@altfiol.com

Informationen nedan inkluderar Övrig AiV-produktion

Böckerna Oss tonsättare emellan och Tonsättare Knut Håkanson som musikrecensent distribueras av Bokinfo www.bokinfo.se och säljs via bokhandeln och Altfiol i Väst.

CD-skivorna distribueras och säljs av Bengans samt Altfiol i Väst.

Noterna distribueras av Altfiol i Väst och säljs av Procura Musik och Altfiol i Väst.


••••

Peka på en datumknapp för en
kort information, klicka för mer info.

Om markören vilar på en datumknapp till vänster visas en kortfattad information, ett klick ger mer info.

••••

2018

sept 27-30

2017

april, 23
april, 13
februari, 17

2016

november, 26
oktober, 5
••••
A